Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 10
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 90 532
2. Öğretim Öğrencisi 64 513
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 154 1045
Genel Toplam 1199