Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 12
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 72 443
2. Öğretim Öğrencisi 48 425
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 120 868
Genel Toplam 988