Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 4
Yardımcı Doçent 12
Araştırma Görevlisi 14
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 77 448
2. Öğretim Öğrencisi 51 423
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 128 871
Genel Toplam 999