Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 11
Araştırma Görevlisi 12
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 91 531
2. Öğretim Öğrencisi 64 515
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 155 1046
Genel Toplam 1201