Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 4
Yardımcı Doçent 12
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 86 493
2. Öğretim Öğrencisi 60 473
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 146 966
Genel Toplam 1112