Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 4
Yardımcı Doçent 0
Araştırma Görevlisi 13
Öğretim Görevlisi 1
Uzman 0
İdari Personel 1
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 73 468
2. Öğretim Öğrencisi 49 435
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 122 903
Genel Toplam 1025