Ana Sayfa
Duyurular
Bölüm Dışından Ders Alma Talepleri Son Hal

Bölüm Dışından Ders Alma Talepleri Son Hal

Ekte verilen Bölüm, Fakülte ve Üniversite dışından ders alma talepleri Fakülte Yönetim Kurulundan geçerek onaylanmıştır. Toplu listede adı olmayan ancak özel durumu nedeniyle ayrı işlem yapılan öğrenciler taleplerini bireysel olarak Bölüm Sekreterliğinden takip edebilirler. Farklı Üniversite ders kaydı konusunda Bölümden alınmış olan onay ile ilgili Üniversitelere başvuru yapmak gerekmektedir.

Ekteki listelerde talebi onaylanan öğrencilerin SABİS'te yapmış oldukları ders seçimlerine ilave olarak talep ettikleri dersler eklenecektir. Eğer öğrenci beyanları yanlış ise ya da talep edilen dersler SABİS'te seçilen dersler ile çakışıyor ise ders ekleme işlemi yapılamaz ve öğrenciler haklarını kaybederler. İtiraz ve düzeltme süresi geçmiş olduğundan bu tip hatalı işlemlerde öğrenciler ancak o ders saati kadar yatırmış oldukları Yaz Okulu ücretinlerinin Öğrenci İşlerinden iadesini talep edebilirler. Lütfen bu gibi durumlarda gerek Bölüm Başkanlığı, gerek Bölüm Sekreterliğine başvuruda ve/veya talepte bulunmayınız.

Daha önce Mühendislik Fakültesi içinden ders talebi olanların listesi yayınlanmış olduğu için tekrar paylaşım yapılmamıştır.

Onaylanan derslerinize çakışma durumu mevcut değilse girmeye başlayabilirsiniz.